.

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 สนุกกับการบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 2 การบวกจำนวนเต็ม

                             เรื่องที่ 3 สนุกคิดพิชิตการลบ 

                             เรื่องที่ 4 ทฤษฎีปีทาโกรัสและบทกลับ 

                             เรื่องที่ 5 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้น 

                             เรื่องที่ 6 คู่อันดับและกราฟ

                             เรื่องที่ 7 สนุกคิดพิชิตการคูณ 

                             เรื่องที่ 8 สนุกคิดพิชิตการหาร 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.4)

                             เรื่องที่ 1 เรขาคณิตวิเคราะห์

 

 
 
 
 
กันยายน 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 17 กันยายน 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 61.19.250.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 27,600
 
PLC : Waengnoisuksa School
311 ม.12 ถนนเมืองพล-ชัยมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40310
Email : webmaster : คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม kaweenarin.msu@gmail.com