.

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 พระอัญญาโกณทัญญะ 

                             เรื่องที่ 2 มหัศจรรย์วัฒนธรรม 

                             เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

                             เรื่องที่ 4 ส้มจุกเรียนรู้ประเพณีไทย 

                             เรื่องที่ 5 คนไทยมาจากไหน  

                             เรื่องที่ 6 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

                             เรื่องที่ 7 สองมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา 

                             เรื่องที่ 8 เกมตามหาขุมทรัพย์ 

                    ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                             เรื่องที่ 1 วันสำคัญทางศาสนาน่าสนใจ 

                             เรื่องที่ 2 นายสุมนมาลาการ 

                             เรื่องที่ 3 ไข่ตุ๋นกับการเลือกตั้ง 

                             เรื่องที่ 4 บุคคลนั้นสำคัญแค่ไหน

                             เรื่องที่ 5 หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                             เรื่องที่ 6 ตั๊กแตนผจญภัย 

                             เรื่องที่ 7 พระเวสสันดร  

 
 
 
 
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กันยายน 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.231.167.166
คุณเข้าชมลำดับที่ 86,902
 
PLC : Waengnoisuksa School
311 ม.12 ถนนเมืองพล-ชัยมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40310
Email : webmaster : คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม kaweenarin.msu@gmail.com