.

PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

นายทวีศักดิ์  สมนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                             เรื่องที่ 1 มหันตภัยร้าย 

                             เรื่องที่ 2 มุมเสี่ยงวัยใส 

                             เรื่องที่ 3 ภูมิปัญญาไทยใส่ใจสุขภาพ 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)

                             เรื่องที่ 1 บอลมหัศจรรย์

                             เรื่องที่ 2 พลังแห่งชีวิต 

                             เรื่องที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 

 
 
 
 
สิงหาคม 2562
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 61.19.250.35
คุณเข้าชมลำดับที่ 23,773
 
PLC : Waengnoisuksa School
311 ม.12 ถนนเมืองพล-ชัยมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40310
Email : webmaster : คุณครูสุรศักดิ์ บุญร่วม kaweenarin.msu@gmail.com